Cezary Grabarczyk

Imię i nazwisko: Cezary Grabarczyk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Cezary Grabarczyk - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1960-04-26

Liczba glosow: 5669

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-04-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 5669 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w kwietniu
- w 26 dniu miesiąca