Cezary Stryjak

Imię i nazwisko: Cezary Stryjak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Cezary Stryjak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1964-06-07

Liczba glosow: 7314

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Chorzow

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna TWP w Warszawie - licencjat

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-06-07 (Data urodzenia)
- posłowie z 7314 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Chorzow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna TWP w Warszawie - licencjat (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w czerwcu
- w 07 dniu miesiąca