Czeslaw Cieslak

Imię i nazwisko: Czeslaw Cieslak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Czeslaw Cieslak - II kadencja 1993 - 1997
- Czeslaw Cieslak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-08-07

Liczba glosow: 4949

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Nagorki

Okreg wyborczy: 37 Konin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Panstwowe Technikum Ogrodnicze

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-08-07 (Data urodzenia)
- posłowie z 4949 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Nagorki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Panstwowe Technikum Ogrodnicze (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w sierpniu
- w 07 dniu miesiąca