Czeslaw Marzec

Imię i nazwisko: Czeslaw Marzec
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-04-05

Liczba glosow: 5332

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Dortmund

Okreg wyborczy: 41 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Nauk Spolecznych w Warszawie, Wydzial Nauk Spoleczno-Politycznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-04-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 5332 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Dortmund (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Nauk Spolecznych w Warszawie, Wydzial Nauk Spoleczno-Politycznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w kwietniu
- w 05 dniu miesiąca