Czeslaw Pogoda

Imię i nazwisko: Czeslaw Pogoda
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Czeslaw Pogoda - II kadencja 1993 - 1997
- Czeslaw Pogoda - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1952-08-24

Liczba glosow: 10820

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Ladek Zdroj

Okreg wyborczy: 2 Walbrzych

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Politycznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-08-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 10820 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Ladek Zdroj (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Politycznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w sierpniu
- w 24 dniu miesiąca