Czeslaw Siekierski

Imię i nazwisko: Czeslaw Siekierski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Czeslaw Siekierski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1952-08-10

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 6159

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Stopnica

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk ekonomiczno-rolniczych

Ukonczona szkola: - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Rolniczy - mgr inz.

Ukonczona szkola: - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika Rolnictwa - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-08-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 6159 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Stopnica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk ekonomiczno-rolniczych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Rolniczy - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika Rolnictwa - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w sierpniu
- w 10 dniu miesiąca