Czeslaw Sleziak

Imię i nazwisko: Czeslaw Sleziak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Czeslaw Sleziak - I kadencja 1991 - 1993
- Czeslaw Sleziak - II kadencja 1993 - 1997
- Czeslaw Sleziak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1952-06-30

Liczba glosow: 7883

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Laliki

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-06-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 7883 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Laliki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Slaski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w czerwcu
- w 30 dniu miesiąca