Danuta Ciborowska

Imię i nazwisko: Danuta Ciborowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Danuta Ciborowska - II kadencja 1993 - 1997
- Danuta Ciborowska - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-09-18

Liczba glosow: 9895

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Krasnystaw

Okreg wyborczy: 34 Elblag

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Olsztynie, Wydzial Humanistyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-09-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 9895 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Krasnystaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 34 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Olsztynie, Wydzial Humanistyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w wrześniu
- w 18 dniu miesiąca