Danuta Hojarska

Imię i nazwisko: Danuta Hojarska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Danuta Hojarska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1960-02-01

Liczba glosow: 8796

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Malbork

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Technikum Rolnicze

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-02-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 8796 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Malbork (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Rolnicze (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w lutym
- w 01 dniu miesiąca