Dariusz Grabowski

Imię i nazwisko: Dariusz Grabowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Dariusz Grabowski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-08-28

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 5022

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 17 Radom

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk ekonomicznych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski, Wydzial Nauk Ekonomicznych - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Warszawski, Teoria Ekonomii - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-08-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 5022 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski, Wydzial Nauk Ekonomicznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Warszawski, Teoria Ekonomii - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w sierpniu
- w 28 dniu miesiąca