Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Imię i nazwisko: Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Dorota Arciszewska-Mielewczyk - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1968-02-16

Liczba glosow: 5758

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Gdynia

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Transportu - mgr

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Morska, Wydzial Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1968-02-16 (Data urodzenia)
- posłowie z 5758 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Gdynia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Uniwersytet Gdanski, Wydzial Transportu - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Morska, Wydzial Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1968 roku
- w lutym
- w 16 dniu miesiąca