Edmund Borawski

Imię i nazwisko: Edmund Borawski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Edmund Borawski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-04-17

Liczba glosow: 7727

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Swidry Podlesne

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydzial Technologii Mleczarstwa i Zywnosci - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-04-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 7727 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Swidry Podlesne (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydzial Technologii Mleczarstwa i Zywnosci - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w kwietniu
- w 17 dniu miesiąca