Elzbieta Ratajczak

Imię i nazwisko: Elzbieta Ratajczak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Elzbieta Ratajczak - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2004-06-18

Data urodzenia: 1946-08-14

Liczba glosow: 1894

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Leszno

Okreg wyborczy: 36 Kalisz

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2004-06-18 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-08-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 1894 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Leszno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w sierpniu
- w 14 dniu miesiąca