Elzbieta Romero

Imię i nazwisko: Elzbieta Romero
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1952-12-25

Liczba glosow: 6494

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Szczecin

Okreg wyborczy: 41 Szczecin

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Politechnika Szczecinska, Wydzial Budownictwa i Architektury - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-12-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 6494 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Szczecin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Szczecinska, Wydzial Budownictwa i Architektury - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w grudniu
- w 25 dniu miesiąca