Elzbieta Szparaga

Imię i nazwisko: Elzbieta Szparaga
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Elzbieta Szparaga - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-10-10

Liczba glosow: 7474

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Nowiny

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Spoleczno-Polityczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-10-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 7474 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Nowiny (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Spoleczno-Polityczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w październiku
- w 10 dniu miesiąca