Elzbieta Wieclawska-Sauk

Imię i nazwisko: Elzbieta Wieclawska-Sauk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-11-14

Liczba glosow: 13186

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Wydzial Filologii Polskiej - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-11-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 13186 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Wydzial Filologii Polskiej - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w listopadzie
- w 14 dniu miesiąca