Eugeniusz Czykwin

Imię i nazwisko: Eugeniusz Czykwin
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Eugeniusz Czykwin - IX kadencja 1985 - 1989
- Eugeniusz Czykwin - X kadencja 1989 - 1991
- Eugeniusz Czykwin - I kadencja 1991 - 1993
- Eugeniusz Czykwin - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-12-09

Liczba glosow: 11834

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Orla

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IX kadencji, posel X kadencji, posel I kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Wydzial Transportu Kolejowego - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-12-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 11834 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Orla (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IX kadencji, posel X kadencji, posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Wydzial Transportu Kolejowego - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w grudniu
- w 09 dniu miesiąca