Ewa Kantor

Imię i nazwisko: Ewa Kantor
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-06-24

Liczba glosow: 5958

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Debica

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Techniczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-06-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 5958 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Debica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Techniczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w czerwcu
- w 24 dniu miesiąca