Ewa Kralkowska

Imię i nazwisko: Ewa Kralkowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Unii Pracy

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1941-08-28

Liczba glosow: 3676

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Lublin

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: wolny

Tytul/stopien naukowy: dr nauk medycznych

Ukonczona szkola: - Akademia Medyczna w Lodzi, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny

Ukonczona szkola: - Instytut Pracy w Lodzi - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Unii Pracy
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1941-08-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 3676 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Lublin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z dr nauk medycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Akademia Medyczna w Lodzi, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Instytut Pracy w Lodzi - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1941 roku
- w sierpniu
- w 28 dniu miesiąca