Franciszek Wolowicz

Imię i nazwisko: Franciszek Wolowicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-04-10

Liczba glosow: 12415

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Nowa Sol

Okreg wyborczy: 8 Zielona Gora

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-04-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 12415 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Nowa Sol (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 8 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w kwietniu
- w 10 dniu miesiąca