Gabriel Janowski

Imię i nazwisko: Gabriel Janowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Gabriel Janowski - I kadencja 1991 - 1993
- Gabriel Janowski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruch Patriotyczny

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-04-22

Liczba glosow: 21651

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Konstantow

Okreg wyborczy: 18 Siedlce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator I kadencji, posel I kadencji, posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk rolniczych

Ukonczona szkola: - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ogrodniczy - mgr inz.

Ukonczona szkola: - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Ruch Patriotyczny
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-04-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 21651 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Konstantow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator I kadencji, posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk rolniczych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Ogrodniczy - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w kwietniu
- w 22 dniu miesiąca