Genowefa Wisniowska

Imię i nazwisko: Genowefa Wisniowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Genowefa Wisniowska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-04-03

Liczba glosow: 12587

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Ozary

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Instytut Ekonomii i Kultury w Moskwie, Wydzial Psychologii Zarzadzania

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-04-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 12587 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Ozary (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Instytut Ekonomii i Kultury w Moskwie, Wydzial Psychologii Zarzadzania (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w kwietniu
- w 03 dniu miesiąca