Grazyna Paturalska

Imię i nazwisko: Grazyna Paturalska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1957-09-14

Liczba glosow: 4004

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Ketrzyn

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Nadbaltyckie Studium Oswiaty i Kultury Doroslych

Wyksztalcenie: srednie policealne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-09-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 4004 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Ketrzyn (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Nadbaltyckie Studium Oswiaty i Kultury Doroslych (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w wrześniu
- w 14 dniu miesiąca