Grzegorz Dolniak

Imię i nazwisko: Grzegorz Dolniak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Grzegorz Dolniak - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1960-02-17

Liczba glosow: 5796

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Bedzin

Okreg wyborczy: 32 Sosnowiec

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydzial Przemyslu - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-02-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 5796 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Bedzin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 32 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydzial Przemyslu - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w lutym
- w 17 dniu miesiąca