Grzegorz Gorniak

Imię i nazwisko: Grzegorz Gorniak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1959-07-28

Liczba glosow: 4401

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Ziebice

Okreg wyborczy: 2 Walbrzych

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace

Wyksztalcenie: srednie ogolne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie "Dom Ojczysty"
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-07-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 4401 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Ziebice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w lipcu
- w 28 dniu miesiąca