Grzegorz Kurczuk

Imię i nazwisko: Grzegorz Kurczuk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Grzegorz Kurczuk - III kadencja 1997 - 2001
- Grzegorz Kurczuk - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-09-20

Liczba glosow: 18533

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator III kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-09-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 18533 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator III kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w wrześniu
- w 20 dniu miesiąca