Grzegorz Schetyna

Imię i nazwisko: Grzegorz Schetyna
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Grzegorz Schetyna - III kadencja 1997 - 2001
- Grzegorz Schetyna - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1963-02-18

Liczba glosow: 4849

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Opole

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Filozofoczno-Historyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-02-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 4849 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Opole (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Filozofoczno-Historyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w lutym
- w 18 dniu miesiąca