Grzegorz Tuderek

Imię i nazwisko: Grzegorz Tuderek
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Grzegorz Tuderek - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2002-11-21

Data urodzenia: 1938-10-03

Liczba glosow: 5343

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Ksiezomierz k/Krasnika

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Inzynierska, Wydzial Budownictwa Ladowego - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2002-11-21 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-10-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 5343 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Ksiezomierz k/Krasnika (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Inzynierska, Wydzial Budownictwa Ladowego - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w październiku
- w 03 dniu miesiąca