Halina Nowina Konopka

Imię i nazwisko: Halina Nowina Konopka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1938-05-27

Liczba glosow: 11308

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Tarnow

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Krakowska, Wydzial Architektury - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-05-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 11308 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Tarnow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Krakowska, Wydzial Architektury - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w maju
- w 27 dniu miesiąca