Halina Talaga

Imię i nazwisko: Halina Talaga
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1948-04-01

Liczba glosow: 7580

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Zagorze

Okreg wyborczy: 12 Chrzanow

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Technikum Ekonomiczne

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-04-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 7580 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Zagorze (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 12 Chrzanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Ekonomiczne (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w kwietniu
- w 01 dniu miesiąca