Hanna Mierzejewska

Imię i nazwisko: Hanna Mierzejewska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-05-21

Liczba glosow: 771

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Wydzial Filologii Polskiej - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-05-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 771 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Wydzial Filologii Polskiej - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w maju
- w 21 dniu miesiąca