Henryk Dlugosz

Imię i nazwisko: Henryk Dlugosz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Henryk Dlugosz - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1961-03-26

Liczba glosow: 31395

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Drugnia

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Swietokrzyska, Wydzial Mechaniczny - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-03-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 31395 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Drugnia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Swietokrzyska, Wydzial Mechaniczny - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w marcu
- w 26 dniu miesiąca