Henryk Kroll

Imię i nazwisko: Henryk Kroll
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Henryk Kroll - I kadencja 1991 - 1993
- Henryk Kroll - II kadencja 1993 - 1997
- Henryk Kroll - III kadencja 1997 - 2001
- Henryk Kroll - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-01-20

Liczba glosow: 11704

Lista: Mniejszosc Niemiecka

Miejsce urodzenia: Gogolin

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Wydzial Weterynaryjny - lekarz weterynarii

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-01-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 11704 (Liczba glosow)
- posłowie z Mniejszosc Niemiecka (Lista)
- posłowie z Gogolin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Wydzial Weterynaryjny - lekarz weterynarii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w styczniu
- w 20 dniu miesiąca