Henryk Ostrowski

Imię i nazwisko: Henryk Ostrowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1960-12-13

Liczba glosow: 9653

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Szprotawa

Okreg wyborczy: 8 Zielona Gora

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Srednie Studium Zawodowe

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-12-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 9653 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Szprotawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 8 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Srednie Studium Zawodowe (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w grudniu
- w 13 dniu miesiąca