Izabela Jaruga-Nowacka

Imię i nazwisko: Izabela Jaruga-Nowacka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Izabela Jaruga-Nowacka - II kadencja 1993 - 1997
- Izabela Jaruga-Nowacka - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-08-23

Liczba glosow: 23666

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel II kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Wydzial Historyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-08-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 23666 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Wydzial Historyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w sierpniu
- w 23 dniu miesiąca