Izabella Sierakowska

Imię i nazwisko: Izabella Sierakowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Izabella Sierakowska - I kadencja 1991 - 1993
- Izabella Sierakowska - II kadencja 1993 - 1997
- Izabella Sierakowska - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-09-22

Liczba glosow: 65878

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Gora Slaska

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydzial Filologii Rosyjskiej - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-09-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 65878 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Gora Slaska (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydzial Filologii Rosyjskiej - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w wrześniu
- w 22 dniu miesiąca