Jacek Kowalik

Imię i nazwisko: Jacek Kowalik
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1961-07-24

Liczba glosow: 9165

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Swornegacie

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzial Planowania i Zarzadzania - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-07-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 9165 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Swornegacie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzial Planowania i Zarzadzania - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w lipcu
- w 24 dniu miesiąca