Jacek Protasiewicz

Imię i nazwisko: Jacek Protasiewicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Platformy Obywatelskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1967-05-06

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 3035

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Brzeg

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Filologiczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Poselski Platformy Obywatelskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-05-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 3035 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Brzeg (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Filologiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w maju
- w 06 dniu miesiąca