Jacek Sauk

Imię i nazwisko: Jacek Sauk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1944-07-21

Liczba glosow: 8693

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Wilno

Okreg wyborczy: 41 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator IV kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Historyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-07-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 8693 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Wilno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Historyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w lipcu
- w 21 dniu miesiąca