Jacek Wojciechowicz

Imię i nazwisko: Jacek Wojciechowicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jacek Wojciechowicz - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2004-09-22

Data urodzenia: 1963-06-26

Liczba glosow: 3058

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Raciborz

Okreg wyborczy: 18 Siedlce

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2004-09-22 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-06-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 3058 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Raciborz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Slaski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w czerwcu
- w 26 dniu miesiąca