Jan Antochowski

Imię i nazwisko: Jan Antochowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-03-19

Liczba glosow: 8312

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Bialogard

Okreg wyborczy: 34 Elblag

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Rolniczo-Techniczna, Wydzial Rolniczy - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-03-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 8312 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Bialogard (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 34 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Rolniczo-Techniczna, Wydzial Rolniczy - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w marcu
- w 19 dniu miesiąca