Jan Bury

Imię i nazwisko: Jan Bury
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jan Bury - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Bury - II kadencja 1993 - 1997
- Jan Bury - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1963-01-10

Liczba glosow: 9852

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Przeworsk

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej - Filia w Rzeszowie, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-01-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 9852 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Przeworsk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej - Filia w Rzeszowie, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w styczniu
- w 10 dniu miesiąca