Jan Chaladaj

Imię i nazwisko: Jan Chaladaj
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1952-05-14

Liczba glosow: 29124

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Radomsko

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Wydzial Gospodarki Narodowej - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-05-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 29124 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Radomsko (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Wydzial Gospodarki Narodowej - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w maju
- w 14 dniu miesiąca