Jan Chojnacki

Imię i nazwisko: Jan Chojnacki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jan Chojnacki - II kadencja 1993 - 1997
- Jan Chojnacki - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-10-01

Liczba glosow: 13328

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Dabrowka Strumiany

Okreg wyborczy: 29 Gliwice

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska, Wydzial Gorniczy - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-10-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 13328 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Dabrowka Strumiany (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Slaska, Wydzial Gorniczy - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w październiku
- w 01 dniu miesiąca