Jan Knapik

Imię i nazwisko: Jan Knapik
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1951-06-16

Liczba glosow: 5895

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Lipinki

Okreg wyborczy: 14 Nowy Sacz

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Krakowska, Wydzial Mechaniczny - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-06-16 (Data urodzenia)
- posłowie z 5895 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Lipinki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Krakowska, Wydzial Mechaniczny - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w czerwcu
- w 16 dniu miesiąca