Jan Kubik

Imię i nazwisko: Jan Kubik
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jan Kubik - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1944-02-01

Liczba glosow: 4098

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Grebocin

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydzial Obrotu Towarowego - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-02-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 4098 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Grebocin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydzial Obrotu Towarowego - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w lutym
- w 01 dniu miesiąca