Jan Lopuszanski

Imię i nazwisko: Jan Lopuszanski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jan Lopuszanski - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Lopuszanski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-10-06

Liczba glosow: 14355

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 17 Radom

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-10-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 14355 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w październiku
- w 06 dniu miesiąca