Jan Olszewski

Imię i nazwisko: Jan Olszewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jan Olszewski - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Olszewski - III kadencja 1961 - 1965
- Jan Olszewski - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Olszewski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruchu Odbudowy Polski

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1930-08-20

Liczba glosow: 13255

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Ruchu Odbudowy Polski
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1930-08-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 13255 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1930 roku
- w sierpniu
- w 20 dniu miesiąca