Jan Orkisz

Imię i nazwisko: Jan Orkisz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Unii Pracy

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-04-08

Liczba glosow: 7483

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Zawada

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Maszyn Gorniczych - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne Unii Pracy
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-04-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 7483 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Zawada (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Maszyn Gorniczych - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w kwietniu
- w 08 dniu miesiąca