Jan Rzymelka

Imię i nazwisko: Jan Rzymelka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Jan Rzymelka - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Rzymelka - III kadencja 1997 - 2001
- Jan Rzymelka - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1952-07-06

Liczba glosow: 8242

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Katowice

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk humanistycznych

Ukonczona szkola: - Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Geologiczno-Poszukiwawczy - mgr inz.

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Filozoficzno-Historyczny - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Slaski, Wydzial Nauk Spolecznych - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-07-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 8242 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Katowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk humanistycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Geologiczno-Poszukiwawczy - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Filozoficzno-Historyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Slaski, Wydzial Nauk Spolecznych - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w lipcu
- w 06 dniu miesiąca